Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska ht 18 åk 3

Idalaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Vi fortsätter att träna skrivning, läsning, tala och lyssna. Vi jobbar med språklära och hur man bygger upp texter. Vi kommer att söka fakta och information i olika media.

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att formulera dig i skrift.

Du ska utveckla din förmåga att läsa och förstå olika texter.

Du ska utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal.

Du ska utveckla din förmåga att ge och ta emot feedback.

Du ska utveckla din förmåga att söka information.

Innehåll

Du ska arbeta med grammatik.

Du ska  läsa olika sorters texter.

Du ska  skriva olika sorters texter.

Du ska  träna på att uttrycka dig muntligt.

Du ska träna på att söka information i böcker och på webbsidor.

Genomförande

Vi läser enskilt i våra böcker och vi läser gemensamt med olika uppgifter.

Vi tränar på att skriva olika typer av texter.

Vi tränar på att tala och diskutera genom att redovisa uppgifter, texter vi skrivit, göra bokrecensioner och diskutera olika texter.

Vi tränar att skriva på ipad och för hand.

Vi söker information i böcker och på webben och skriver egna faktatexter.

Redovisning

Du redovisar dina texter på olika sätt t ex för klassen.

Du kamratbedömer.

Du redovisar i dina arbeten.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback