Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

In Klasse 8 und Österreich

Hallsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

När du lär dig ett nytt språk är det viktigt att du vågar använda dig av det och att du vågar säga fel. Det du säger behöver inte alltid vara helt rätt för att andra ska förstå vad du menar. Under det här arbetsområdet kommer du att jobba med kapitel 1 och 2 i textboken, In Klasse 8 und Österreich. Du ska lära dig att berätta om sig själv, vad du gör under en dag, vad du gillar och ogillar. Alla ska känna till några förbundsländer i Tyskland och i korta drag hur de fungerar, samt lite fakta om Österrike.

Tidsperiod: v 36-41

 

Vad ska jag lära mig och hur ska jag visa det?

Under det här arbetsområdet kommer vi att läsa och lyssna på olika texter och du visar din förståelse genom att återberätta, svara på frågor och översätta.

Du ska, muntligt och skriftligt, kunna berätta om dig själ vad du gör under en dag och vad du gillar och ogillar. I din text ska du visa att du behärskar presens av verb.

Vid hörövningar visar du din förståelse genom att återberätta och svara på frågor.

Du ska även känna till att Tyskland är indelat i olika "Bundesläder", kortfattat hur de fungerar, samt känna till lite fakta om Österrike.

Texter:

 

  • In Klasse 8
  • Phil
  • Am Neusiedler See
  • Alles Mozart?
  • Das ist Österreich

Plural av substantiv (en, flera) AB s. 14-15

Verb i presens (nutid) TB s. 124, 125

Ackusativobjekt – när blir ”der” – ”den”?  AB s. 21-25, TB s. 118

Berätta om sig själv, skriftligt och muntligt (texten ,,In Klasse 8” som inspiration)

Hörövningar

Bundesländer (ung. landskap)

 
Läxdag: måndag - fredag                 

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen
Genau kap. 1-2
Uppgifter
Faktaruta
Faktaruta

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback