Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Demokrati och valet 2018 åk 4

Ölmeskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter samt möjligheten att vara med och bestämma. I Sverige är det riksdagen som representerar folket, men vi har även andra demokratiska processer i vårt land och på skolan. Då det är val i Sverige 9 september kommer vi också att lära oss om hur ett val går till.

Detta ska du få lära dig:

* Vad demokrati och diktatur är

* Hur man kan påverka i skolan genom klassråd och elevråd

* Hur ett val går till

* De olika partierna

* Ord och begrepp som hör till arbetsområdet

 

Förmågor som vi kommer att arbeta med:

* Beskriva, redogöra och reflektera

* Resonera och se likheter, skillnader och konsekvenser

* Förstå och använda begrepp

 

Så här kommer vi att arbeta:

* Vi har genomgångar och diskussioner

* Vi ser på filmer och sammanfattar/diskuterar innehållet

* Vi arbetar med begreppen

* Vi arbetar tillsammans med andra

 

 Detta kommer att bedömas: 

* Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner

* Ditt genomförande av uppgifter

* Ditt användande av begrepp


Läroplanskopplingar

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Matriser i planeringen
Demokrati och valet 2018
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback