Skolbanken Logo
Skolbanken

Mjukis

Kastanjen, Örebro · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

"Mjukis" är ett gosedjur som följer med barnen hem. Hen är en del av undervisningen i temaområdet Kommunikation (Örebromodellen - för en jämlik förskola).

I temaområdet "kommunikation" får barnen träffa på vår kompis Mjukis. Mjukis följer med alla barnen hem i omgångar över en helg.

Med i väskan med Mjukis följer en normkreativ bok samt ett brev med en uppgift. Barnen får i uppdrag att tillsammans med en vuxen läsa boken samt sedan beskriva/kommunicera i bild och text vilken del av boken som de fastnat för. 

Syftet med uppdraget, som Mjukis får med sig hem till barnen, är att litteraturen ska skapa kommunikation mellan barn och vuxen men också att bokens normkreativa innehåll, som visar på att det finns olika sexuella läggningar och könsöverskridande uttryck, ska skapa reflektion och kommunikation. Mjukisuppdraget är också en del av en uppgift i en Hbtq-utbildning som pedagogerna går för att bli Hbtq-diplomerade.

Det är meningen att barnen ska tycka att detta är roligt! Vill de inte göra uppgiften så behöver de självklart inte.

När mjukis varit hemma hos ett barn dokumenterar vi uppdraget i barnets portfoliopärm.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback