Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

En riktig klassiker! Vi lär oss om och läser några välkända äventyrsklassiker!

Vallonskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 19 september 2019

En riktig klassiker! Vi lär oss om och läser några välkända äventyrsklassiker! Men vad är en "klassiker"? Det finns böcker som bär på en historia, böcker som har överlevt i flera hundratals år och fortsätter att vara populära hos läsarna trots att de är skrivna för länge, länge sedan. Vissa böcker fortsätter att bära på berättelser som är tillräckligt spännande och intressanta att kunna få läsaren att glömma bort tid och rum. Dessa böcker kan vi kalla för "riktiga klassiker". En klassiker är alltså en bok som är tillräckligt omtyckt för att flera generationer ska känna till berättelsen och fortsätta att läsa den. Nu ska du få läsa en riktig klassiker och få möjlighet att bli lika uppslukad av boken som tidigare generationer har blivit!

 

 

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska kunna …

 • känna till några ungdomsböcker (klassiker) av betydelsefulla författare.
 • förstå hur olika livsvillkoren kan vara för oss människor.
 • tolka texters budskap för att kunna förstå en text på djupet.
 • ha åsikter om det du läst och kunna förklara varför du tycker på ett visst sätt.
 • högläsa för att visa att du kan läsa med flyt.
 • återberätta eller sammanfatta en text

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få…

 • läsa minst en klassiker under de närmaste veckorna.
 • träna högläsning i din grupp.
 • leta fakta om författaren och sammanställa till en redovisning.
 • skriva bokrecension om boken och motivera vad du tyckte om boken.

Vad som kommer att bedömas:

 Hur väl du kan

 • kommentera viktiga delar av texten.
 • tolka och föra underbyggda resonemang om budskapet i boken.
 • beskriva din upplevelse av läsningen.
 • berätta om en författare

Hur du får visa vad du kan:

Du ska…

 • läsa boken högt i gruppen.
 • leta och sammanställa fakta om författare.
 • skriva en bokrecension om boken som även anger vad du tycker och en motivering till varför du tycker så.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter