Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Grundläggande biologi

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

Under detta arbetsområde ska vi studera livet. Vi kommer att lära oss att allt levande är uppbyggt av celler och hur dessa fungerar. Vi kommer titta närmare på bakterier och virus och lära oss om hur dessa organismer påverkar människan. Slutligen kommer vi lära oss om hur fotosyntesen fungerar och hur växter använder den för att överleva.

Syfte

Syftet med arbetet är att du ska få kännedom om:

 • hur levande organismer är uppbyggda, lever och förökar sig.  
 • hur olika biologiska processer som fotosyntes och cellandning fungerar.
 • hur olika organismer påverkar människans levnadsvillkor.

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du vara bekant med dessa begrepp:

Organism, cell, DNA, cellkärna, cellmembran, cellvägg, kloroplast, vakuol, mitokondrie, lysosom, ribosom, fotosyntes, klorofyll, koldioxid, syre  druvsocker, glukos, förbränning, cellandning, encellig, flercellig, mikroorganism, nedbrytare, antibiotika, epidemi, resistans, vaccin, vaccinering, immun

Arbetssätt

Vi kommer jobba med: 

- Lärarledda genomgångar

- Diskussioner i klass och i grupp

- Uppgifter enskilt och i grupp

- Se filmer

- Mikroskopering

Bedömning

Jag kommer bedöma dina förmågor vid ett skriftligt prov.

På provet ska du ha kunskaper om:

 • vad som kännetecknar allt levande.

  djurceller och växtceller:  deras uppbyggnad(vad organellerna heter) och deras funktion.

  bakterier och virus; Vad de är? Hur de lever? Hur de förökar sig? Hur de påverkar människan

  Vad antibiotika används till och vad antibiotikaresistans innebär.

  kunna förklara var och i vilka organismer som fotosyntes och förbränning sker samt kunna skriva formlerna för fotosyntes och förbränning.

  känna till vad vaccin och vaccination innebär  

  några exempel på bakteriesjukdomar

  några exempel på virussjukdomar

  Hur vi kan skydda oss mot bakterie - och virussjukdomarLäroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Bedömning: Grundläggande biologi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback