Skolbanken Logo
Skolbanken

Skapande på Duvan

Förskolan Freden, Ludvika · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla sin skapandeförmåga och känna glädje i att skapa. Vi vill att alla ska hitta sitt eget uttryck och möjlighet till skapande ska ges både inom-och utomhus.

Syfte

Varför gör vi detta?

Vi vill erbjuda barnen olika skapande material i våra planerande aktiviteter, inspirera barnen och låta dem inspirera varandra och använda sin fantasi. Vi vill göra detta på ett lekfullt sätt, att de gör efter sin egen förmåga och att det inte finns några rätt eller fel. Genom att skapa lär sig barnen att utveckla sin fantasi, träna finmotorik, arbeta självständigt och tillsammans med andra, att prova egna idéer, bygga på sitt självförtroende och mycket mer.

Metod

Hur ska vi arbeta med detta? Vilka barn kommer att ingå?

Vi kommer ha skapande som en planerad aktivitet varje tisdag. Alla barn kommer ges möjlighet till att få vara med och skapa vid olika tillfällen. När vi har vår aktivitet kommer vi vara i en mindre grupp på ca 5 barn. Veckan efter det får 5 nya barn som inte var med och skapade föregående vecka möjlighet att vara med. På så sätt får alla barn vara med och skapa men i en lugnare miljö.

Vad vi kommer göra kommer delvis bero på vad barnen visar intresse för. Däremot kommer aktiviteterna speglas av olika teman. Barnen kommer att bli erbjudna olika material så som lera, olika sorters färger, trolldeg, olika papper och annat som kan passa på våra aktiviteter. Ateljén kommer vara det rum där vi kommer hålla till som mest, men under vintern kan även utemiljön fungera som en skapandemiljö. Till exempel genom att använda snön och bygga olika figurer med eller måla med vattenfärger på isen.

Dokumentation

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera?

Dokumentation kommer ske genom att vi tar kort på barnen under aktiviteternas gång. Dokumentationen läggs sedan upp på Unikum på respektive barns lärlogg så föräldrar kan se vad vi gjort.

Upplägg

Hur ser tidsplaneringen ut? Hur länge planerar vi att vi kommer att arbeta med detta?

Vi kommer att ha skapande varje tisdag förmiddag och vi planerar att ha det terminen ut.


Läroplanskopplingar

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback