Skolbanken Logo
Skolbanken

Min kropp och min hälsa

Västra Berga grundsärskola, Papperskorgen - slutgallrad · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Du ska lära dig mer om din kropp och din hälsa.

Din kropp och din hälsa

Du ska få utveckla dina kunskaper om vad som finns inuti din kropp (skelett, muskler, hjärta, hjärna och lungor) och vad de har för funktion.

Du ska få utveckla dina kunskaper om hur din livsstil påverkar din hälsa.

 

 

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • utveckla kunskaper om och förståelse för hur den egna livsstilens betydelse för hälsa
 • se samband mellan hälsa och livsstil.
 • använda kunskaper om din kropp och hur den fungerar.

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Du ska få lära dig mer om din kropp och kroppsdelars namn och funktion.
 • Du ska på lära dig mer om och prova olika träningsformer och utveckla kondition, styrka och smidighet.
 • Öka förståelsen för samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
 • Du ska få lära dig något om vad man ska äta för att må bra.
 • Du ska få utveckla din kunskap om vad just du tycker om att göra för att må bra.

 

 

Hur?

 • Vi ska se på filmer om kroppen och hälsan.
 • Vi ska laga bra och nyttiga frukostar på hemkunskapen.
 • Du ska få prova olika träningsformer (gå, jogga, simma mm)
 • Du ska få träna kondition, styrka och smidighet på idrotten.
 • Du ska få ta reda på vad du tycker om att göra för att må bra.
 • Vi ska samtala om ämnet och lära oss ord och begrepp.
 • Vi ska sjunga sånger på musiken inom ämnet.
 • Vi ska göra saker på slöjden som vi kan använda i temat.

 

Kunskapskrav (för år 9)

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Visa kunskaper om din kropp, kroppsdelar och funktion.
 • Delta i fysiska aktiviteter som tränar kondition, styrka och smidighet.
 • Delta i olika träningsformer som t ex. gå, jogga, simma mm
 • Visa på kunskaper om nyttig mat.
 • Vet något om vad du tycker om att göra för att du ska må bra.
 • Visa dina kunskaper om hur din livsstil påverkar din hälsa.

Vi kommer att arbeta med detta tema under terminen och inför utvecklingssamtalet görs en bedömning om hur du visar dina kunskaper.

 

 


Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,

använda kunskaper om människa och natur,

Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.

Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.

Samband mellan mat och hälsa.

Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.

Matriser i planeringen
MOTORIK Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg
VERKLIGHETSUPPFATTNING Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg
VARDAGSAKTIVITETER Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback