Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Illustration av ett yrke – t o m Ve 38

Smedingeskolan Norr, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Illustratörer är en yrkesgrupp som använder sig av sin förmåga att teckna och måla. Men finns det fler yrkesgrupper som behöver ha förmågan att kunna kommunicera via bild? Vilka kan du komma på? Välj ett yrke som du sen beskriver med en bild.

 

Syfte

Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. I den här uppgiften ser vi på de yrken där det är speciellt viktigt att ha en förståelse för färg och form samt hur en bild kommunicerar och berättar.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Vi har uppgiften som startuppgift i sjuan dels för att alla elever ska få lite inblick i de material och tekniker som vi har till vårt förfogande. Dels för att motivera bildämnet i skolan genom att synliggöra de yrken som använder sig av kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Bildskapande

Redskap för bildframställning

Bildanalys

 

Konkreta mål

Öva på att illustrera - kommunicera ett yrke enbart med olika typer av bilder/tecken. Symboler – Ikoner – Index.

Öva på komposition.

Öva på bildbegrepp.

Öva på teknik, uttryck och material.

Se vilka yrken som använder sig av bildkommunikation och på vilket sätt.
 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Presentationer av eget bildskapande.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Illustration plus övning med Akvarellpennor

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback