Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5

Terminsplanering trä/metallslöjd åk4-5 Bockara

Kristdalaskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 15 november 2022

Vi kommer under terminen att arbeta med både trä och metall. I trä blir resultaten bl.a. en trälåda med ett dekorerat lock. I metall gör vi en nyckelbricka.

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion.

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion.

Undervisningen kommer att innehålla:
- Några olika sammansättningsmetoder och dess för- och nackdelar.
- Formning av trä med olika metoder och hur det utförs på ett säkert sätt.
- Olika metoder att bearbeta och forma metall

Visa vad du lärt dig

Slöjdarbetets samtliga delar kommer att bedömas (idéutveckling, överväganden, framställning och värdering).
Eleven visar sina kunskaper genom att:
- Genomföra arbeten i trä och metall.
- Välja och motivera valda arbetssätt och metoder.
- Använda lämpliga verktyg på ett säkert sätt.
- Delta i samtal om färg och form.
- Utvärdera sitt arbete.
.

Tidsram

De tre arbetsområdena genomförs under terminen.

Bedömning

Se Oskarshamns Kommun skriftliga omdömesmatris.


Läroplanskopplingar

förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och

förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra.

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjdarbetet.

Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback