Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE03

Svenska språkets historia

Sth hotell och restaurangskola, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 3 september 2019

Hur gick det till när svenska blev svenska? Och hur gör man när man skriver vetenskapligt? Under det här momentet kommer vi att gå igenom det svenska språkets historia, vi kommer att läsa texter som handlar om språkförändring samt om viktiga personer som har påverkat vårt språk. Vi kommer att knyta i hop allt i en slutuppgift där ni tränas i att skriva den vetenskapliga texttypen PM.

C

  • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.
  •  Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
  • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
  • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

 

v. 34:  Vad är svenska? Textläsning och genomgång av svenska språkets historia.

v.35: Textläsning. Vi läser och sammanfattar tre olika artiklar om språkhistoria och språkförändring.

v. 36: Att skriva vetenskapligt. Genomgång av hur man skriver ett PM. Introduktion till slutuppgift: PM om det svenska språkets utveckling.

v.37: Skriva PM. Lämna in första utkastet efter torsdagens lektion.

v. 38: Respons och textbearbetning. Lämna in färdiga PM torsdagen den 20/9.

 

Källtexter:

Vad är svenska?

Gustav Vasa gjorde de svenska ärterna rara.

Strindberg tog in verkligheten i språket

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
PM- Svenska språkets utveckling

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback