Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska

·

Årskurs:

5

Planering för Huset - Skrivprojekt i svenska & Illustrationer i bild åk 5

Rävekärrsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Vi utgår ifrån materialet ”Huset”. Vi kommer att arbeta med ett kapitel i taget och följa den beskrivning som står till kapitlet. Sammanlagt ska du skriva 10 kapitel. Till varje kapitel ska du även måla en bild enligt instruktionen.

Mål

Genom undervisningen i ämnet Svenska & Bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Lärandemål

 Du kommer att få lära dig:

- att skapa texter och bilder som passar ihop med varandra.
- att ta emot respons på din text från läraren och sedan arbeta vidare med texten.
- att träna din förmåga att skriva berättande texter, med enkla person- och miljöbeskrivningar.
- att träna dig i hur man bygger upp spännande berättelser genom att lägga ut antydningar som du följer upp i kommande kapitel, så det blir en röd tråd i din berättelse.
- att använda dig av skrivregler och styckeindelning.
- att skapa illustrationer som hjälper läsaren att förstå din text.

Läraktiviteter

Vi utgår ifrån materialet ”Huset”. Vi kommer att arbeta med ett kapitel i taget och följa den beskrivningsom står till kapitlet. Sammanlagt kommer du att skriva 10 kapitel.
Till varje kapitel ska du även måla en bild enligt instruktionen.

Utvärdering

Så här kommer ditt arbete bedömas:

Din förmåga att...

  • delta aktivt i undervisningen.
  • skriva en berättelse med enkla person- och miljöbeskrivningar.
  • skriva en berättelse med enkel kronologisk handling.
  • visa hur text och bild samspelar.
  • använda skiljetecken, stor bokstav, stavning, meningsbyggnad och andra skrivregler.
  • ta ansvar för och planera ditt arbete.
  • ta emot respons på din text och därefter arbeta vidare med texten.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback