Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Engelska år 4

Ljungbyskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Time to learn some English! Vi ska prata, lyssna, läsa och skriva!

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Bedömning

Du kommer bli bedömd på din förmåga att:

- Tala engelska och förstå när andra talar.

- Läsa och skriva olika typer av engelska texter.

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter i olika former. Vi kommer både lyssna, läsa tyst, läsa högt och skriva.

Vi kommer även att lära oss genom lek, spel och film

Fokus under terminen ligger på att förstå och att kunna göra sig förstådd. 

Vi arbetar både enskilt, i par/grupp och i helklass. 


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter