Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4

Teknik, årskurs 4

Storvretaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Här kommer ni att få göra en egen sprattelgubbe, vik-bil och bygga ett eget torn. Dessutom ska ni designa ett eget vikingasmycke.(slöjden)

Syfte/n för arbetsområdet:

 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 

Kunskapskrav

 

Konkretisering av kunskapskraven

När detta område är klart ska du;

  • förstå enkel mekanism.
  • förstå teknikarbetets olika faser; behov, lösning, skisser och dokumentation.
  • förstå olika materials egenskaper samt hållfasthet och konstruktion.
  • bygga ett eget torn utifrån egen idé och planering samt göra en sprattelgubbe.
  • kunna ord och begrepp tex konstruktion, dokumentation, innovation, skiss, hållfasthet, återvinning.

Undervisning och bedömning

För att nå målen kommer undervisningen att vara varierad dvs. läsa läromedlet och  arbeta på arbetsblad, diskussioner och läsa om olika  uppfinningar. Vi kommer att se på korta filmer som hör till de olika arbetsområdena.

Bedömning av elevernas kunskaper genom:

*dokumentation av elevens egna arbete

*elevens arbetsprocess fram till det färdiga produkten, (initiativtagande,  egen idé och planering)

*att delta i diskussioner som rör arbetsområdet.

*göra en egen vik-bil, ett torn samt en sprattelgubbe/djur)

*designa ett eget vikingasmycke.


Läroplanskopplingar

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav teknik åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback