Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

1

Teknik åk 1

Hallsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 12 oktober 2019

Vad är teknik? Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi ska se hur några av de enkla uppfinningar fungerar.

Tidsperiod: höstterminen -18

 

  Förmågor

  • se kopplingar till läroplanen nedan

  Syfte

        D u ska utväckla förmågan att:

  • Förstå vad som kan vara teknik.
  • Tänka kring vad tekniken har gjort för människan.

  Konkretisering av mål

  • Du ska kunna ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
  • Du ska kunna undersöka några vardagliga föremål och  delta i gemensamma diskussioner.
  • Du ska kunna använda några enkla ord och begrepp inom ämnet teknik.

 

   Arbetssätt

  • Vi kommer att titta på olika filmer och diskutera vad teknik är och hur olika saker underlättat för oss människor.
  • Vi kommer att bygga och konstruera själva.
  • Vi kommer tillsammans att undersöka hur vardagliga föremål är uppbyggda.

   Bedömning

  • Vi  kommer att bedöma din förmåga att tänka och samtala kring teknik. Till exempel hur tekniken har underlättat för oss människor och hur man kan konstruera olika saker.

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback