Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matte hösten åk 1

Hulanskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 26 januari 2019

SYFTE

Vi kommer särskilt att arbeta med följande förmågor (Lgr11)

CENTRALT INNEHÅLL

Vi kommer att arbeta med följande delar av det centrala innehållet: (ur Lgr11)

Taluppfattning och tals användning

Algebra

Det betyder att du ska få lära dig:

 • Tallinjen, att talen kommer i en bestämd ordning.
 • Att tal representerar en mängd.
 • Att kunna räkna till 20.
 • Att skriva siffrorna 0-9 åt rätt håll och på rätt sätt.
 • Att dela upp tal inom talområdet 0-10 på olika sätt.
 • Att räkna addition inom talområdet 0-10 och förstå additionstecknets innebörd.
 • Att räkna subtraktion (kunna ta bort och jämföra) i talområdet 0 till 5. 
 • Att använda och förstå likhetstecknet.
 • Begreppen dubbelt och hälften.
 • Att upprepa och göra fördigt mönster.
 • Klockans hela timmar.
 • Olika matematiska begrepp, t.ex. addition, subtraktion, större än och mindre än.
 • Uppskatta, jämföra och mäta längd i centimeter. 

För att göra det ska vi arbeta på olika sätt, till exempel:

 • Gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt, par och i grupp.
 • Arbeta laborativt.
 • Lösa olika typer av uppgifter med hjälp av konkret matrial.
 • Diskutera, jämföra och värdera din egen och andras lösningar
 • Formulera och lösa egna räknehändelser.
 • Använda matematiska begrepp.
 • Arbeta med olika tankemodeller i addition (+).
 • Diskutera kring samtalsbilder och mattelabb.
 • Spela olika spel.

Vi kommer att bedöma följande förmågor

 • Hur du skriver siffrorna.
 • Att du kan koppla en mängd till rätt siffra.
 • Att du förstår begreppet dubbelt och hälften så många.
 • Att du kan dela upp tal på olika sätt.
 • Att du förstår likhetstecknets betydelse.
 • Att du förstår och kan använda additionstecknet och subtraktionstecknet. 
 • Att du kan tänka ut additioner inom talområdet 0-10.
 • Att du kan tänka ut subtraktioner i talområdet 0-5. 
 • Att du förstår och kan använda tecken för större än (>) och mindre än (<).
 • Att du kan jämföra och mäta längd i centimeter. 

När någon vuxen tittar på hur du skriver siffrorna och hur du löser uppgifter kommer du att få veta vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Matriser i planeringen
Matematik åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter