Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Argumenterande text & samtal/SV åk 5

Rödabergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 januari 2021

Varför är det bra att kunna argumentera? Det finns så många svar på den frågan! Vi ska inte bara bli bra på kortare argument som mer skärmtid eller mindre läxor utan vi ska lära oss hur man skriver längre argumenterande texter också.

Delplanering i ämnet svenska.

 

Lektionsinnehåll:

Vi kommer under 6-8 veckor framöver att jobba med argumenterande text. Vi kommer att läsa texter, diskutera mycket vad som bygger upp en sådan texttyp och skriva egna texter, i par och enskilt. Vi kommer läsa upp/spela upp olika situationer där argumentation kan förekomma.  Vi pratar också om hur man ska övertyga, vad man ska tänka på, både till innehåll och form.

En presentation (argument och bilder) kommer att göras i power point där varje grupp sedan kommer att presentera för klassen.

Vi använder oss av läromedlet Klara svenskan (Natur och Kultur) och ser klipp på youtube och ev lärfilmer som passar till vårt innehåll.

 

Centralt innehåll från läroplanen:

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.  

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Bedömningsunderlag:

 • din aktivitet under lektionerna, enskilt ,i par- och i gruppsammanhang,

 • vilken typ av frågor du ställer,

 • ser hur ditt skriftliga arbete/dina argumenterande texter utvecklas,

 • hur din muntliga argumentation om klassreseförsäljningen genomförs,
 • hur din presentation med hjälp av gruppens power point genomförs.

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter