Skolbanken Logo
Skolbanken

Miljöarbete

Förskolan Lärkan, Ludvika · Senast uppdaterad: 3 augusti 2023

Ett arbete kring källsortering och återvinning.

BAKGRUND Varför?

Idéen till ett arbete kring källsortering uppkom ifrån ett intresse hos personalen och har därefter utformats för att sträva mot kommunens samt läroplanens mål.

MÅL

Vi vill att barnen ska få testa på att källsortera samt lära sig hur en återvinningsstation används. Vi vill öka barnens medvetande och intresse kring källsortering och ge ut miljötips som även hemmet kan ta del av.  

 

METOD

Vi kommer att använda vår miljö station och låta barnen själva lägga rätt skräp i rätt låda.

Vi kommer att gå iväg med skräpet till återvinningscentralen i mindre grupper.  

Vi kommer att bjuda på ett miljötips i månaden som barnen och hemmet kan ta del av.

DOKUMENTATION

Dokumentation sker genom bilder och text som läggs ut som inlägg i unikum. Vi lägger också in bilder från arbetet i barnens egna pärmar.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Utvärdering kommer ske under arbetets gång samt vid terminens slut.

 


Läroplanskopplingar

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback