Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Källkritik åk 3

Lunnaskolan F-3 A+B, Härryda · Senast uppdaterad: 23 september 2018

Internet är fantastiskt. Vad är sant och inte sant? Vad betyder netikett? Vi letar och söker information och hittar roliga bilder. Här får du lära dig vad som är bra att veta när du är ute på internet.

Lunnaskolan årskurs 3 ht

Tidsplan

Vecka 39-41

Arbetssätt

- diskutera i små och stora grupper
- titta på filmklipp
- undersöka olika medier

- intervjua föräldrar

 

Eleverna kommer ges möjlighet att utveckla sin förmåga att söka och värdera information från olika källor.

Utvärdering och reflektion

I slutet av arbetsområdet kommer eleverna få visa vad de lärt sig genom att tillsammans i par söka och sammanställa information om något valt ämne. Informationen kommer att presenteras i en text som eleverna skriver på dator eller för hand.

Vi kommer att bedöma om eleverna:
- deltar i diskussioner och övningar
- kan söka och sammanställa information från olika källor


Läroplanskopplingar

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen
SO-tema: källkritik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback