Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Skriva åk1

Katarina Norra skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 februari 2019

Skrivutveckling åk1, från bokstavsformning till textskrivande

Vi tränar på:

-bokstävernas former, gemener och versaler.

-att få en läslig handstil.

-skriva enkla berättelser till kronologiska bilder.

-att skriva meningar med stor bokstav och punkt.

-stor bokstav vid namn.

-skiljetecken, punkt, frågetecken och utropstecken.

-skriva stödord.

-skriva berättelser.

-skriva faktatext.

-koppla bilder till text.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter