Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska åk 6

Katarina Södra skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 januari 2019

Engelska är det språk som talas och förstås av flest människor i världen. Vi möter engelska överallt i vårt samhälle och ju mindre världen blir med mediernas hjälp desto större blir behovet att kunna kommunicera och förstå varandra på ett globalt plan.

Syfte med undervisningen i engelska:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Mål ur Lgr 11:

Målet med undervisningen i engelska är bland annat att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

Undervisningens innehåll:

Vi kommer bland annat att:

  • Lyssna på talad engelska i olika övningar, instruktioner och läst text.
  • Samtala på engelska i olika typer av övningar så som t.ex. dialoger, pjäser och presentationer.
  • Titta på engelska program på TV.
  • Prata om och träna på engelsk grammatik.
  • Läsa och arbeta med olika typer av texter på engelska.

Vi kommer att bedöma:

  • Hur väl du förstår både talad och skriven engelska.
  • Hur säkert och varierat du uttrycker dig i tal och skrift på engelska.
  • Hur väl du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
  • Om du aktivt försöker förbättra dina kunskaper genom att rätta dig själv och fråga.

Visa lärande:

Lärandet visar du genom att fortlöpande aktivt delta under lektionerna och visa din kunskap på olika sätt både muntligt och skriftligt. Bland annat genom att återberätta, skriva texter, samtala med andra på engelska och visa att du förstått muntliga instruktioner.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i Engelska år 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback