Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

F

Genetik - arv och DNA

Ornäs skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 23 september 2018

Under det här området kommer vi att lära oss om hur vi ärver egenskaper från våra föräldrar och vad som påverkar detta arv, vad som kan hända om arvsanlagen skadas och för- och nack-delar med genteknik.

 Vi jobbar teoretiskt, diskuterar, ser film och gör undersökningar.

Viktiga begrepp:

Mendel                                                    Korsningsschema

Kromosomer                                           Mutation

DNA                                                        Ärftliga sjukdomar

Gener                                                      Befruktning

Vanlig celldelning                                    Samspel: arv/miljö

Reduktionsdelning                                   genteknik

Dominant anlag                                       genterapi

Vikande (recessiva) anlag                       GMO

Kloning                                                    gendiagnostik

provrörsbefruktning

Bedömning                                    

Vi kommer att göra en laboration och dokumentera den och vi avslutar området med en diskussionsuppgift. Se de två förmågorna förklarade i bebömningsmatrisen.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

Matriser i planeringen
Genetik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback