Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Värdegrund på Oasen 2019

Äppelgårdens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Vi startar terminen med att arbeta med att hitta rutiner för att få gruppen att fungera tillsammans.

Bakgrund:

Vi ser att vi behöver starta arbetet med att lära känna varandra. Vi behöver hitta bra rutiner och lära oss att fungera både individuellt och i grupp, var och en utifrån sin nivå och sina förutsättningar. 

Vi har fått ett nytt barn i gruppen

Mål/syfte:

Barnen känner sig trygga.

Barnen hittar aktiviteter de vill göra, tar fram material och är så självständiga som möjligt.

Gruppen fungerar tillsammans med stöd av pedagoger.

Barnen visar när de inte vill och de andra barnen får stöd i att respektera det. 

Barnen erbjuds olika sätt att kommunicera för att kunna uttrycka vad de vill.

Genomförande:

Ledord: glädje, kommunikation, gemenskap.

Vi pedagoger finns med barnen i lek, rutinsituationer och aktiviteter. Vi ser och tolkar vad barnen gör och uttrycker och anpassar efter deras individuella behov. 

Barnen har själv valmöjlighet att vara med eller gå ifrån aktiviteter i grupp. Vi arbetar för att hitta och anpassa aktiviteter för att få med barnen.

Vi observerar vad barnen gör för att kunna anpassa verksamheten efter deras intressen och behov.

Vi använder bilder som komplement på olika sätt i alla situationer och aktiviteter,

Smileys.

Barns delaktighet:

(Hur får ni in barnens ökade delaktighet och inflytande i aktiviteten?)

Barnen har alla sina begränsningar i kommunikation och har olika svårigheter med att framföra sina önskemål. Pedagoger tar ansvar för att tolka barnens signaler, ex vad de visar genom handling, kroppsspråk och de uttryckssätt de använder. Vi arbetar mycket med kommunikation och påvisar alternativa kommmunikationssätt som ex. bilder för att barnet ska kunna uttrycka sina behov och önskningar.

Dokumentation: 

Vi dokumenterar med bilder. Barnen kan vara delaktiga genom att vi skriver ut bilderna i tydligt format, introducerar dem, samtalar om och har dem tillgängliga. Vi kommer även att visa bilder för föräldrarna på föräldramötet.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och

visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter