Skolbanken Logo
Skolbanken

Tillsammans

Ugglan förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Under hösten kommer vi att fokusera på temaTillsammans. Vi tycker det är viktigt att barnen lär sig att ta hänsyn och visa respekt för varandra och sin omgivning. Vi kommer att genomföra olika aktiviteter som syftar till att samarbete och socialt samspel ska fungera bättre. Vi vill skapa en trygg och god förskolemiljö där barnen ska få växa och utvecklas på bästa möjliga sätt.

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi har valt detta tema för att vi vill skapa en trygg och harmonisk barngrupp. Att vi på Krokodilen är kompisar och visar varandra respekt är våra grundpelare i verksamheten.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Att det är bra att vara en god kompis

Att det är bra att ha många kompisar.

Reflektera över vad är en kompis?

gemenskap

demokrati/medbestämmande

sång och musik

samarbete

Skapande enskilt, par och i grupp.

Känslor

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi använder oss av materialet 10 små kompisböcker

Vi delar gruppen i mindre grupper (Kaninerna, Igelkottarna och Ekorrarna)

Vi sjunger sånger och läser sagor med tydliga budskap kring att vara vänner.

Vi leker lekar.

Vi uppmärksammar och uppmuntrar ett respektfullt sätt att vara mot varandra.

Vi uppmanar barnen att hjälpa varandra.

Vi tar vara på barnens egna erfarenheter.

Vi samtalar

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi dokumenterar i barnens lärlogg.

Vi dokumenterar i Krokodilens lärlogg.

Vi fotograferar.

Vi sätter upp barnens skapande på väggarna.

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter