Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Livets former och Samspel

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 29 september 2019

I detta arbetsområdet kommer du att få lära dig om djur, växter, biologisk mångfald och människans påverkan på miljön. Du kommer bland annat att få veta hur organismer delas in i olika grupper, vad som skiljer det som lever från det som inte lever i naturen samt få reda på olika teorier för var livet uppstod. Du ska utveckla dina kunskaper om djuren och växternas roll i olika biologiska sammanhang med fokus på lokala ekosystem. Syftet är också att du ska utveckla din nyfikenhet och ditt intresse för naturen runt omkring dig. Miljöfrågor är en viktig del som vi kommer att belysa under arbetets gång.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Förmågor - se läroplanskoppling nedan.

Du kommer bland annat att få lära dig om: 

 • vad som är gemensamt för allt som är levande.
 • att organismer delas in i olika grupper.
 • vad som finns i celler och vad som skiljer växtceller och djurceller.
 • hur organismer kan sorteras (efter ryggrad).
 • vad som är typiskt för varje ryggradsdjur (fem grupper).
 • kunna beskriva egenskaper hos djur som är anpassningar till  t ex liv i vatten eller liv på land.
 • djur utan ryggrad (ryggradslösa).
 • vad Linné har betytt.
 • skillnaden mellan växelvarma och jämnvarma djur och för- resp. nackdelar. 
 • vad som sker i fotosyntes och se samband på populationsnivå.
 • exempel på olika strategier för att överleva.
 • människans påverkan på miljön. 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • dina kunskaper om hur man identifierar, sorterar och grupperar olika djur
 • din förmåga att beskriva och förklara biologiska sammanhang och använda dig av biologins begrepp i såväl textproduktion som i muntlig kommunikation
 • din förmåga att systematiskt undersöka olika djurs uppbyggnad


Hur ska det bedömas?

 • ditt arbete på lektioner med arbetsuppgifter, dissektioner och andra undersökningar
 • skriftliga förför i form av exit-tickets, Socratives eller liknande upplägg av frågor i formulär och på Teams
 • inlämningar av texter

Bedömningen sker fortlöpande under lektioner så tänk på att det är viktigt att deltaga aktivt. 

Undervisning och arbetsformer

 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • filmer
 • arbetsuppgifter i basgrupper och enskilt
 • arbeta med olika sorters texter och studieuppgifter
 • dissektioner och andra undersökningar

En mer detaljerad planering om vad vi arbetar med varje vecka finns i klassens Biologianteckningsbok på OneNote som är ett Office365-program. Här och i Teams får du dina uppgifter och här lämnar du in dina uppgifter. Respons på det fortlöpande arbetet ges muntligt och skriftligt på lektioner och i slutet av avsnittet här i Unikum under fliken Uppgifter. 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Matriser i planeringen
Biologi kunskapskrav åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback