Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenröseskolan Vind Svarta rummet 23-24

Stenröseskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 23 augusti 2023

Under arbetetet i svarta rummet får eleverna möjlighet att utforska och upptäcka alla olika ljud-, rörelse- och ljusaktiviteter som finns att tillgå i rummet. Elevernas nyfikenhet och kreativitet motiverar dem till att prova och upptäcka både enskilt och tillsammans.

Innehåll:

I Svarta rummet finns en mängd olika ljud-, ljus, känsel- och rörelsematerial att tillgå. Elevernas egna initiativ och nyfikenhet styr vad och hur de vill upptäcka och utforska. Här finns material som ger eleven olika sinnesintryck som känselmaterial, varm- och kalluftsfläkt, leksaker med vibrationer, lampor, lysande fiberoptik, leksaker med ljus, olika ljudupplevelser så som t ex den stora resonanstrumman, touchleksaker med ljud, bjällror, musik mm.  I svarta rummet kan man arbeta både enskilt och tillsammans med kompisar. Elevernas intresse och nyfikenhet styr aktiviteterna.

 

Arbetssätt:

Eleverna får självständigt eller med det stöd som behövs utforska och undersöka svarta rummets olika ljud-, rörelse- känsel- och ljuseffekter. Eleverna kan arbeta både enskilt och tillsammans med klasskamrater. 

 

Målet är uppfyllt när:

-eleven deltar aktivt i att utforska svarta rummets olika effekter.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och reflektera över tekniska lösningar i vardagen, och

Redskap, teknisk utrustning och digitala verktyg i elevernas vardag. Hur de fungerar och används på ett ändamålsenligt sätt.

Undersökande av hur några tekniska system i elevernas vardag är utformade och fungerar, till exempel kollektivtrafiken och avloppssystemet.

Eleven deltar i att använda tekniska lösningar på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur några tekniska lösningar fungerar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback