Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Alla årskurser

Åk 4 - Engelska HT 2018

Sollebrunns skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Undervisningen i ämnet engelska syftar till att utveckla kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Arbetsområde:

Vi kommer främst att arbeta med läromedlet Magic 4. Dialoger och texter av olika typ och längd varvas med tillhörande glosor och grammatik. För att utveckla språket kommer vi att läsa, lyssna, skriva och tala engelska på lektionerna. 

Konkreta mål:

Målet med undervisningen syftar till att:

  • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Bedömning

Underlag för bedömning är:

• Veckans glosor

• Tester/diagnoser
• Skriva texter
• Tala 
• Läsa

Undervisning:

- Vi kommer att läsa engelska texter. 
- Vi kommer att lyssna på talad engelska. 
- Vi kommer att tala engelska.
- Vi kommer att skriva texter på engelska. 
- Vi kommer att kolla på "Grammar Company"
- Vi kommer att följa en engelsk serie.
- Vi kommer att göra övningar med ord, stavning, fraser, hörövningar, etc på dator. 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Åk 4 - Engelska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback