Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 5

Norden och Baltikum.

Stentägtskolan, Söderhamn · Senast uppdaterad: 12 oktober 2018

I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna o Baltikum och lära dig mycket spännande om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om människorna, naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.

Våra grannar i Norden

Arbetssätt:

Vi kommer att studera kartor, tabeller, läsa i geografiböckerna om Norden, titta på Geografens testamente och andra filmer. Du kommer att få arbeta i grupp med ett nordiskt land och ha en muntlig redovisning eller film för kamraterna. Vi kommer att avsluta området med ett skriftligt test.

Mål:

  • kunna beskriva och göra jämförelser mellan de nordiska länderna, natur, naturtillgångar och vad människor arbetar med
  • kunna beskriva geografiska platsers lägen, länder, vatten, städer och berg
  • kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker och redovisa i textform
  • känna till och kunna använda geografiska begrepp

Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Norden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter