Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

9

Evolution, arv och genetik

Kollaskolan 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 26 september 2018

Det sägs att universum skapades med Big Bang. Därefter utvecklades en planet där det idag finns liv. Hur gick det till? I våra celler finns gener. Det är generna som i hög grad avgör vem du är och vem du blir. Modern genteknik har hjälpt oss att förstå och bota många sjukdomar men den kan också innebära risker. Vi ska titta närmare på hur vårt DNA fungerar...

Vi kommer att arbeta med evolution, arv och genetik. (kap 1 och 10 i biologiboken) 

Vi kommer att läsa, se film, svara på frågor, ha debatt och träna på begrepp. Vi kommer även att göra några laborationer.

Vi kommer att börja med livets början och ta oss dit vi är idag, från Big Bang till idag. Varför överlever vissa organismer? Varför är vi lika våra föräldrar? m.m.

v. 39-40

Lite repetition, vi ska börja med följande begrepp (kap 1):

 • Big Bang och hur vår jord skapades
 • DNA och celler (vääxt och djurceller)
 • Fotosyntes och förbränning
 • Art
 • Fossil
 • Det naturliga urvalet
 • Biologisk mångfald
 • Mutationer
 • Carl von Linné och Charles Darwin

Vi kollar dessa kunskaper med ett läxförhör.

v.41-43

 • Gen
 • DNA
 • kvävebaser och baspar
 • ribosomer
 • kromosomer, könskromosomer
 • korsningsschema 
 • dominant gen
 • kromosomförändringar
 • GMO

Vi avslutar dessa veckor med ett skriftligt förhör v.42, debatt v.43.

Debatt: Ni kommer också att få ta ställning till olika aspekter som rör genteknik. 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback