Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Voyager - Francais 8 ht 18

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

Du lär dig fråga om vägen - bra att kunna!

Syfte

M2 4

Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Förstå innehållet i tydligt tal

 

 

Konkreta Mål

 Vad gör vi och hur;

Arbetsområdet handlar om att vara på resa,och utgår från kap 1 i Chez Nous. 

Moment;

  • formerna i presens av de oregelbundna verben avoir, être, aller, prendre och savoir 
  • text samt moment som ingår i kapitel 1A och 1B.
  • platser och vägbeskrivning (se textbok).
  • kunna använda  imperativ (uppmaning), (se textbok).

 

Läxor har vi till torsdagar

Bedömning

1.  Läxförhör under arbetets gång (ord/ grammatik).

2. Ett muntligt samtal/dialog om att hitta vägen

4. Hörförståelse

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen
Utvecklingsmatris Moderna språk; tala
Bedömningsmatris Moderna språk 7-9 (obs! delar av kunskapskraven)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback