Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Teknik och fysik - Rörelse och konstruktion

Dalhemsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 14 oktober 2018

Vi kommer att arbeta med rörelse och konstruktion där vi utgår från NTA lådan. Vi kommer bygga och konstruera fordon, både fritt och efter ritning. Under hela arbetet så kommer vi att diskutera och dokumentera våra resultat.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

 • genomföra systematiska undersökningar
 • använda fysikens och teknikens begrepp för att förklara samband

Så här kommer vi att arbeta:

Vi utgår från läromedel "Naturvetenskap och teknik för alla", NTA.

Vi kommer att:

 • Konstruera fordon
 • Dokumentera 
 • Bygga efter ritning
 • Utveckla och förbättra ett fordon
 • Konstruera för att redovisa inhämtade kunskaper

Detta ska du kunna

 • bygga och konstruera ett fordon efter givna krav
 • komma med egna idéer
 • hitta lösningar, testa och utveckla fordonet
 • dokumentera ditt arbete 
 • delta i samtal som rör enkla frågor i teknik och fysik
 • kunna förklara ord och begrepp som hör till ämnet

Kunskapsmålen kommer visas upp på följande sätt:

Bedömningen kommer att göras under och efter arbetsområdets slut. 
Jag kommer bedöma din aktivitet på lektionerna, hur du kan förklara ord och begrepp, samt hur du dokumenterar ditt arbete.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Matriser i planeringen
Genom undervisningen i ämnena teknik och fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback