Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Språk/kommunikation med småbarn.

Lissgårdens förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 27 september 2018

Barnen börjar inressera sig lite grand för böcker och ute på gården är smådjur som maskar och myror väldigt spännande. Kan man kombinera Språk/kommunikation med Hållbar utveckling i ett projekt. Vi testar får vi se!

Nuläge

Våra blivande tvååringar är inte så verbala ännu men de har börjat intressera sig för enkla böcker med intressanta bilder. Bollnäs kommun vill att vi fokuserar på språk/kommunikation det här läsåret och eftersom Monica och Ingrid fortsätter med utbildningen Läslyftet passar ämnesområdet bra då vi hoppas få ideér att vidarutveckla och främja intresset för språk genom den.

Förra terminen gjorde vi iordning en skrivhörna som blev väldigt populär bland de barn som flyttade upp till Björken i höstas. Då var fortfarande större delen av gruppen lite för små för aktiviteterna som erbjöds men nu har ju den gruppen blivit äldst så det blir spännande att se om skrivhörnan intresserar dem. 

Knacka på sagan som sitter uppsatt på väggen i lekrummet tycker många barn om. De går fram och knackar på bilderna, ofta flera barn tillsammans, och vi brukar läsa och samtala om bilderna i sagan som har en härlig melodi i texten.

Vi har inte så många egna böcker, som tillhör Lissgården. Det är synd eftersom barnen inte får sitta och titta själva i böcker från biblioteket, då man måste vara så rädda om dem. 

 

Mål 

Vi vill få barnen intresserade av böcker, både av högläsning och av att titta i böcker själva, genom att skapa en mysig, rofylld och positiv atmosfär runt läsandet. 

I arbetet med hållbar utveckling lägger vi grunden till miljötänkande med många nya uttryck. 

 

Syfte

Vi vill skapa förutsättningar för alla barn att utifrån sin erfarenhetsvärld tar steg i sin språkutveckling.

Eftersom vi ser att många barn på Lönnen tycker om att titta/läsa böcker vill vi tillvarata deras intresse för bilder, tecken och skriftspråk så vi kan utmana och stimulera dem.

 

Genomförande

Vi väver samman hållbar utveckling och språk/kommunikation utifrån varje enskilt barns utvecklingsnivå. Som grund till detta har vi böcker i ämnet, både faktaböcker och sagoböcker, som vi pedagoger läser igenom och bestämmer hur vi ska presentera för barnen. Vi använder också internet tillsammans med barnen, när vi tittar på bilder och söker fakta.

På samlingen har vi samma reportoar under en tid så att barnen känner igen sångerna/ ramsorna och blir trygga med dem.

Vi har munmotorikövningar regelbundet för att träna upp musklerna i och runt munnen så det går lättare att forma ljud och ord.

Vi använder till viss del oss av tecken som stöd.

Jobbar med ljud och tar hjälp av Babblarna ibland.

Vi utgår från smådjursböckerna när vi dramatiserar, sjunger, läser ramsor och har skapande aktiviteter. Ute på gården kan vi titta på myror och maskar och det skulle också vara roligt om vi kunde komma ut i skogen, det har vi inte varit tidigare med sådana här små barn. 

Alla barn på Lönnen deltar i temat men i små grupper. Vi jobbar vidare med projektet så länge som barnen visar intresse och vi känner att vi kan vidarutveckla det.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi pedagoger dokumenterar utvecklingen kontinuerligt vid varje ny aktivitet, men också när barnen gör nya upptäckter som vi vill delge er föräldrar. Dokumentationen görs oftast via unikum. Till sommaren tänker hela Lissgården ha ett stort vernisage där vi visar upp vad vi jobbat med. 

Ansvar

Annelie, Ingrid och Monica ansvarar för projektet på Lönnen.

 

Uppföljning

Utvärdering sker efter varje aktivitet och på avdelningsplaneringar. Då ser vi vad som fängslar barnen och kan gå vidare utifrån det. Vi pedagoger förkovrar oss och läser på så vi kan utmana och inspirera på olika sätt. Efter vernisaget har vi också en gemensam utvärdering med de andra avdelningarna.

Till våren återupptäcker vi våra småkryp ute i naturen och planterar med barnen.

 


Läroplanskopplingar

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback