Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 0

Prinsessan och mördaren 8c ht18

Hälsinggårdsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 2 december 2018

VAD GÖR VI? Vi läser Prinsessan och mördaren. Vi skriver text och tanke och gör frågor till texten, besvarar och diskuterar dem. Du ska skriva en text och tanke och tre frågor med svar varje vecka. När du läst klart boken ska du skriva en löpande text om den.

Hela jobbet skrivs i samma dokument i uppgiften på Classroom. Strukturera upp det tydligt, i Text och tanke och frågor-dokumentet kan rubriken kan vara "Sid 9-64" o.s.v.

 

LÄSSCHEMA

Torsdag vecka 39: läs t.o.m. s. 64 och skriv en text och tanke samt tre frågor med svar.

Fredag vecka 41: läs t.o.m. s. 122 - " -

Fredag vecka 42: läs t.o.m. s. 176 - " -

Fredag vecka 43: läs t.o.m. s. 237 - " -

Vecka 45: Skriva läsförståelsetexten.

 

TEXT OCH TANKE

När du skriver text och tanke, skriver du av ett citat ur boken och anger vilken sida citatet står på (text). Sedan förklarar du varför du tog det citatet och försöker utveckla dina tankar om det (tanke). Du kan för att visa djupare läsförståelse försöka beskriva citatets koppling till dig själv, till andra, till världen och till andra verk (texter, filmer, spel m.m.). Du kan också tänka att man resonerar eller argumenterar från det personliga planet till det allmänna. Det finns kanske generaliseringar att göra - hur funkar det här allmänt? Försök förklara tydligt med exempel.

 

FRÅGOR

Det finns tre olika sorters frågor om text. Frågor på ytan, frågor under ytan och livsfrågor, som handlar om vad texten betyder för dig. Du ska skriva en av varje sort, alltså tre frågor, till varje fredag. Du ska också skriva ett svar till varje fråga. I smågrupper kommer ni att få besvara varandras frågor och diskutera varandras diskussionsfrågor. 

 

Frågor på ytan

I frågor på ytan finns svaret i texten, det sammanfattar innehållet eller svarar på frågorna vem, vad, var och när.

 

Frågor under ytan

Frågor under ytan kan ha mer än ett rätt svar, står inte exakt i texten, börjar med varför, hur eller hur tänker du, kräver inferenser (att en tolkar något som inte är direkt uttalat, "läser mellan raderna", gör hypoteser (gissar och tror) och utmanar tankeförmågan.

 

Livsfrågor

Livsfrågor anknyter till den egna erfarenheten, vad författaren menar egentligen, vad du tycker om det här, hur texten hjälper dig att lära något du behöver veta eller hur texten berör dig bakåt, nu och i framtiden.

 

LÄSFÖRSTÅELSETEXT

När du läst klart hela boken ska du skriva en text i tre delar kopplat till kunskapskraven. Skriv ca 1 A4 i 12 punkter på dator eller 2 sidor för hand. Det ska vara löpande text men du följer nedanstående struktur.

 

Den första delen

Den första delen ska vara en sammanfattning av boken där du ska förklara när och varför saker händer i boken. Du ska också försöka koppla till andra texter du läst eller filmer du sett. Försök göra detta välutvecklat, men fokusera på de viktigaste händelserna.

 

Den andra delen

Den andra delen ska vara resonemang om budskapet. Utgå gärna från vilka teman boken tar upp. Vilket är bokens motiv (handlingen, formulerad med en mening)? Vilka symboler (saker som egentligen betyder något annat när man analyserar texten djupare) kan man försöka mejsla fram?

 

Den tredje delen

I tredje delen ska du försöka resonera om hur den här boken speglar dess författare och tiden hen lever i. Vem är hen? Använd någon trovärdig sida på internet (ej Wikipedia), läs om författaren och skriv, med hänvisning till den källa du använt, med egna ord lite om hen. Infoga smidigt din källa (t.ex. "Enligt ff.författarcentrum.se...). Resonera om varför du tror just hen skrev den här boken, just nu, på 2000-talet. Hur speglar boken vår tillvaro? (Svår fråga, men vi försöker!) Jämför även med litteraturens epoker - vilken tidsperiod och epok tillhör denna? Se Portal sidan 163 ff. Motivera!

 

 

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2015/01/28/utveckla-ett-resonemang/


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Prinsessan och mördaren. Läsförståelse.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback