Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 2

Tema Djur & Natur

Spekerödskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Under läsåret arbetar vi med att lära om svenska djur och svensk natur.

 Du kommer att lära dig om:

 • svenska djur - skogsdjur, gårdsdjur, fåglar och insekter
 • några djurs livscykel och näringskedja
 • några djurs anpassningar till årstiderna
 • några vanliga träd och växter
 • våra årstider och hur naturen ändras 

 

I undervisningen kommer du att:

 • få läsa faktatexter tillsammans.
 • lyssna på berättelser om djur och natur.
 • se på faktafilmer.
 • lära dig att skriva en enkel faktatext.
 • göra enkla undersökningar ute i naturen.
 • arbeta med bild och form.

 

 

Du visar att du har lärt dig genom att:

 • skapa din egen djur&naturbok med ditt arbete 
 • vara aktiv på lektionerna 
 • delta i olika aktiviter och undersökningar i skogen och i klassrummet

Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter