Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

SO åk 1 HT

Oskarskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Under höstterminen kommer vi att arbeta med: *Boken om mig *FN-dagen *Högtider inom kristendomen *Hur möten till exempel klassråd, organiseras och genomförs

Mål för elev

Du ska få lära dig:

 • kunna beskriva din familj, ditt rum och andra elevnära livsfrågor 
 • känna till barnets rättigheter (barnkonventionen)
 • känna till några högtider inom kristendomen 
 • känna till hur ett klassråd, organsiseras och genomförs

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • Boken om mig
 • Högtider inom kristendomen
 • FN-dagen 
 • Hur möten till exempel klassråd, organiseras och genomförs  

Genomförande

Vi kommer att arbeta både i par/grupp och individuellt.
Undersökande och genom egna upplevelser. Varje elev skapar sin egen Boken om mig

Vi kommer att arbeta så här:

 • läsa, skriva (både på dator och för hand)
 • samtala
 • sjunga
 • skapa (rita, måla)
 • undersöka
 • genomföra klassråd

Bedömning

Vad:
Din kunskap om:

 • barnets rättigheter (barnkonventionen)
 • olika högtider inom kristendomen
 • hur ett klassråd, organiseras och genomförs
 • din förmåga att beskriva din familj, ditt rum och andra elevnära livsfrågor


Hur:
Din aktivitet på lektionerna, diskussion, dokumentation och redovisning

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter