Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8

Medeltiden

Östra grundskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Under de kommande tre veckorna kommer vi att fördjupa oss i den historiska epoken, medeltiden. Detta gör kommer vi att göra genom lärarledda genomgångar, läsning och arbete i historieboken, diskussioner i helklass och mindre grupper och en längre skrivuppgift.

 

Planering: Medeltiden

v. 39- 42

Syfte:

Varför ska vi arbeta med detta arbetsområde?

För att förstå varifrån de som bor i Europa idag kommer ifrån, att människor flyttar är inget nytt.

För att förstå vilka som har haft inflytande över tro och traditioner som finns idag.

För att förstå hur människor levde på medeltiden.

För att förstå vad människor gjorde uppror mot senare, revolutionerna.

Förmågor att träna:

Vilka förmågor vi kommer att träna på:


Analysförmåga: Du ska ta reda på orsaker till och konsekvenser av t ex att riken styrdes som de gjorde, till varför folkgrupper flyttade till Europa


Begreppsförmåga: Du ska kunna använda begrepp om feodalism, adel, påve, präster, borgare, bönder, livegen bonde m.fl.


Kommunikativ förmåga: Du ska träna på att samtala, redovisa och argumentera


Procedurförmåga: Du ska träna dig i att samla in, granska och värdera fakta.


Metakognitiv förmåga: Du ska träna på att reflektera över vad du lärt dig och hur du kan använda dina kunskaper

När vi är klara ska du kunna:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Förklara vad som gjorde det antika grekland och Romarriket stora och vad vi har kvar därifrån.

Resonera om varför folk vandrar/flyttar från ett område till ett annat.

Förklara hur araberna spred islam och tog över Nordafrika, Mellanöstern och delar av Europa. Det är viktigt att du kan ge exempel på vad Europa har fått från araberna.

Förstå hur människor levde i Europa under Medeltiden.

Förklara vilka som hade makt och hur de styrde

Förklara vilket inflytande kyrkan hade och det påverkade människorna.

Kunna se likheter och skillnader mellan hur människor har levt i olika tider.

Kunna se orsaker till och konsekvenser av stora händelser.

Det här ska vi göra:

Vad kommer vi att göra framöver?:

Under de kommande tre veckorna kommer vi att fördjupa oss i den historiska epoken, medeltiden.

Detta gör kommer vi att göra genom lärarledda genomgångar, läsning och arbete i historieboken, diskussioner i helklass och mindre grupper och en längre skrivuppgift.

Så här får du visa att du har lärt dig:

Det krävs att ni är aktiva under lektionen, vid både genomgångar som läsning. Du deltar i diskussionerna och visar dina kunskaper i de skriftliga uppgifterna.

Kunskapskrav:

Se kunskapskraven i Unikum

Viktiga begrepp:

Östrom

Västrom

Bysans

Påve

Klostren

Konstantinopel

Poiters

Aachen

Plog

bogsele

Vattenhjul

Väderkvarn

Feodalism

Ställföreträdare

Storvasell

länsherre

Undervasell

Adeln

Präster

Bönder

Borgare

Pigor

censur

in natura


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Matriser i planeringen
Medeltiden
Uppgifter
Nya uppfinningar
Kyrkan under medeltiden
Folkvandringar idag
Skriftligt prov- Medeltiden

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback