Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Trafik år 3

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

Det är viktigt att du känner till hur du säkert kan röra dig i och runt trafiken. Du ska också får möjlighet att lära dig hur din cyker blir en säker cykel men även känna till några trafikregler.

Vad behöver du lära dig?

När vi arbetar med trafik kommer du att får ta del av:

- olika trafikregler som finns

- hur du på ett säkert sätt tar dig fram i trafiken

- hur du upptäcker farliga platser i trafiken

-vad som krävs av din cykel så att den är säker

- hur olika val människor gör påverkar vår miljö, natur, kropp och vad som är hållbara val

 

Varför gör du det här?

Du kommer ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • förstå hur du måste bete dig i trafiken på ett säkert sätt
 • förstå vad som krävs för att din cykel ska vara en säker cykel

 

 

Hur gör du?

Under lektionerna kommer du får möjlighet att:

 • se filmer om hur du säkert rör dig i trafiken
 • lära dig någraav de vanligaste trafikskyltarna
 • lära dig några av de viktigaste trafikreglerna
 • promenera i skolans närområde för att upptäcka säkra eller farliga vägar till och från skolan
 • förstå hur människor och ditt val av transport till skolan kan påverka vår miljö
 • förstå vad som krävas för en hållbart samhälle
 • diskutera och delta i gruppdiskussioner
 • arbeta med ett eget arbetshäfte
 • Skriva fakta om reflexer och cykelhjälm.

 Det här kommer jag att bedöma

Det jag kommer bedöma är:

 • din förmåga att delta i de gruppdiskussioner vi kommer ha i klassen
 • dina förmåga att ta till dig vad som är ett säkert betende i trafiken och vad som kan vara riskfyllt/farlig.

Läroplanskopplingar

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback