Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Argumentation

Mörsils skola F-9, Åre · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Vi har gått igenom grunderna för argumentation och argumenterande text. v. 35-37

Vi har gått igenom grunderna för argumentation och argumenterande text och målet är att alla ska veta vad ett argument är och kunna redogöra för sin åsikt tillsammans med argument som stödjer åsikten.

Nyckelbegrepp som vi gått igenom är:

åsikt/tes

argument

övertyga

debatt

retorik

logos, ethos och pathos.

 

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
argumentation uppgift

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback