Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4

Medeltiden

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Vilken tid kallar vi för Medeltiden? Vad är utmärkande för Medeltiden? Hur levde man? Vilka samhällsklasser fanns? Vi lär oss om riddare och kungligheter, stormän och adel. Vilka viktiga personer levde då? Hur såg det ut på kartan? Hur såg naturen ut under Medeltiden? Vilka växter och djur levde då?

Mål:

 
 
 
 
 

Period:

vecka 38-43

Test vecka 43

Såhär ska vi arbeta:

Vi arbetar och fördjupar oss i Medeltiden  Då utgår vi från en bok som heter Koll på Medeltiden med tillhörande aktivitetsbok. Lektionerna är uppbyggda av gemensamma genomgångar där ett stort utrymme för samtal och diskussioner ges. Eleverna har fått en ordbank med ord och begrepp som är centrala för ämnet. Dessa är som en hjälp att använda i diskussioner i ämnet.

Vi kompletterar undervisningen med olika filmer som vi sedan diskuterar utifrån.

Som slutuppgift kommer eleverna få skriva och berätta vad den kan om Medeltiden. Vilka likheter och skillnader finns det mellan Medeltiden och den tid som vi befann oss i innan dvs Vikingatiden. Men också om vi kan hitta spår från Medeltiden i vår tid. Till sin hjälp har elverna tillgång till ord- och begreppslistan samt några bilder.

 

Bedömning:

I vecka 43 kommer du att få ett test på Medeltiden där du redogör för dina kunkaper i ämnet. Jag kommer att utgå från matrisen som är kopplad till planeringen för att göra min bedömning.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Matriser i planeringen
Historia år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback