Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 6

Återberättande text Höst

Maltesholmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Du ska skriva en återberättande text om skogspromenaden som vi har gjort samt redogöra för svampens olika delar.

Vad

Vi kommer att följa hösten och årstidsväxlingarna, studera närområdet och läsa och skriva gemensamma texter.

Vi ska studera svampars olika delar och lära oss namnen på de vanligaste.

Vi ska  studera hur våra vanligaste träd ser ut och vad som händer med träden på hösten.  

Hur

Vi kommer att göra utflykter och promenader i närområdet.

Vi övar läs och skrivförmåga.

Vi tittar på film och bilder för att samla ord.

Vi övar muntlig produktion samt uttal .

Vi kommer att arbeta med lera  samt måla .höstlöv

Mål

Du ska kunna:

Redogöra för vad som händer med träden på hösten

Namnge några vanliga träd och dess delar

Svampens delar

Något om Allemansrätten

Hur du skriver en återberättande text.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

välja och använda språkliga strategier,

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen
Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa, Skriva - åk 1-3 - STEG 1
Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa, Skriva - åk 1-3 - STEG 2
Uppgifter
Berättande text

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback