Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

Guldkorn - Bokstäver

De la Gardie förskola, Hörby · Senast uppdaterad: 11 februari 2019

Barnen är just nu väldigt intresserade av bokstäver och vi vill utmana dem vidare i detta.

Nuläge 

Barnen är just nu väldigt intresserade av bokstäver och vi vill utmana dem vidare i detta. Vi har sett att barnen är väldigt intresserade av bokstäver i sin vardag. De har visat stort intresse för sin bokstav. En del av barnen börjar skriva sitt eget namn. 

Vad ska utvecklas?

Vi vill utmana barnen vidare i detta. Vi vill att barnen ska känna igen sina bokstäver och sina familjemedlemmars bokstäver. Vi vill också att barnen ska få början till förståelse att bokstäverna bildar ett skriftspråk som är till för att kommunicera.

Hur ska det gå till? 

Till en början vill vi erbjuda en tillgänglig och inbjudande miljö med fokus på bokstäver. Vi synliggör alfabetet på olika platser i vår miljö. Barnen kommer få en egen låda med sina bokstäver där de vidare kan utforska sitt och familjemedlemmars namn. Vi kommer förstärka inlärningen med handalfabetet. Vi uppmanar barnen att skriva sina namn. Barnen kommer själva på att skriva namnen med olika material, här måste vi också vara uppmärksamma och anamma det. 

När ska det göras? 

Dels kommer vi att arbeta planerat med det en del när vi har grupper. Barnen ser bokstäver överallt, så vi arbetar med det hela tiden.

Av vem? 

I de planerade verksamheterna är det all personal på Myran. När barnen tar initiativ så är det den personal som är där.

Hur ska den förväntade utvecklingen synliggöras? 

Vi vill att barnen ska lära sig: Vi vill utmana barnen vidare i detta. Vi vill att barnen ska känna igen sina bokstäver och sina familjemedlemmars bokstäver. Vi vill också att barnen ska få början till förståelse att bokstäverna bildar ett skriftspråk som är till för att kommunicera.

Vi kommer att dokumentera i barnens lärloggar på unikum. Vi kommer dokumentera utvecklingen på Guldkornsväggen. Vi vill göra barnen delaktiga i deras dokumentation, genom att de får ta del av deras lärloggar och att väggen är synlig för dem. Vi  vill att barnen ska vara delaktiga i detta. 

 

 

Genomförande

Programmering av bluebot. Barnen ska programmera blueboten så att den går till en bokstav som de valt i förhand. Detta gör vi i halvgrupp. Syftet med denna uppgift är att de ska se olika bokstäver och benämna dem, de ska också få en nyfikenhe för programmering. I läroplanen står det att barnen ska få en förståelse för teknik i vardagen, i den nya som kommer i Juli 2019 står även programmering med.

 


Läroplanskopplingar

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Göra sitt namn

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback