Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

9

Debattartikel, åk 8

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 23 september 2018

Vi ska under några veckor läsa och skriva debattartiklar. Du får lära dig hur en sådan artikel byggs upp och hur man källhänvisar på ett korrekt sätt.

 • Rubrik
 • Inledning
 • Tes – Är din tes klar, tydlig och i början av din text?
 • Argument – Har du listat dina bästa argument? Ta med egna argument och faktaargument
 • Källhänvisnig, hur källhänvisar du på rätt sätt?
 • Motargument
  • Tänker du på de som inte tycker som dig?
  • Övertygat läsaren om att det är fel?
 • Avslutning
  • Sammanfattat det viktigaste?
  • Har du avslutat med ett övertygande svar på din tes?

Läroplanskopplingar

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Debattartikel
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback