Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Historia, Svenska

·

Årskurs:

9

VÄRLDSKRIGENS TID

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 13 september 2021

I detta ämnesövergripande temaområde kommer det gemensamma ämnet vara krigstiden 1914-1945. Vi kommer bl.a. att läsa en valfri bok med temat krigstiden, se fakta- och dokumentärfilmer, lyssna på Tauba Katzensteins (överlevande från Förintelsen) sommarprat och träna oss i källkritik. I examinationsmomenten ingår bokpresentation i tal och skrift och bokdiskussioner (träning inför kommande ÄP i svenska), aktivt deltagande i diskussioner och källkritiska övningar.

VÄRLDSKRIGENS TID

Arbetsområdet kommer att pågå i ca tio veckor och sträcka sig från vecka 36-46.

 

Arbetsformer:

Under arbetsområdet kommer vi att:

* Ha lärarledda genomgångar i ämneskunskaperna för den historiska perioden (kunskaper)

* Se olika fakta- och dokumentärfilmer (kunskaper)

* Läsa en valfri bok om krigstiden 1914-1945. (läsförståelse)

* Skriva en bokrecension om sin bok (skriva olika texter)

* Genomföra en muntlig presentation om sin bok och leda ett samtal kring denna i mindre grupp (presentation)

* Delta i diskussioner i mindre grupp kring kamraternas böcker (samtala)

* Arbeta med olika former av inlämningsuppgifter och diskussionsuppgifter

* Liten forskningsuppgift med tvärgruppsredovisning

* Lyssna på Tauba Katzensteins sommarprat (samtala)

* Läsa och arbeta med olika textutdrag, för att belysa hur människor har dokumenterat denna period på olika sätt (källkritik, läsförståelse och samtal)

* Genomgångar om hur man håller en muntlig presentation och leder ett samtal

* Repetitionsgenomgång av hur man skriver en recension

 

Under lektionerna i historia kommer vi att använda läroboken Utkik HISTORIA 7-9 s. 190-250, ISBN 978-91-40-67560-6 och Om detta må ni berätta. I svenskan kommer vi också att använda oss av textutdrag och material ur olika läromedel, böcker och historiska källor, som jag har samlat ihop eller skapat. Vi kommer även att se filmer från NE, sli och jobba med filmer från studi. 

 

Ord/begrepp att kunna: 

SVENSKA:

Bokrecension, samtalsledare, biografi, memoar, dagbok, dokumentär, 

 

HISTORIA:

Första världskriget; allianser, imperialism, kapprustning, mobilisera, nationalism, Nationernas förbund, neutralt, pacifism, skyttegrav, Versaillesfreden, västfronten, östfronten

Ryska revolutionen; bolsjevik, februarirevolutionen, Gulag, kommunism, livegenskap, oktoberrevolutionen, sovjeterna, statskupp, tsar, "röda och vita"

Mellankrigstiden; antisemitism, börskrasch, depression, fascism, femårsplaner, inflation, kollektivjordbruk, koncentrationsläger, löpande band, New Deal, nazism, raslära, terror

Andra världskriget; atombomb, blixtkrig, D-dagen, Finska vinterkriget, FN, Hiroshima och Nagasaki, Krigsbarn, Molotov-Ribbentrop-pakten, "Operation Barbarossa", Pearl Harbor, protektorat, RAF, "Slaget om Storbritannien", SS-förband, Stalingrad, Stillahavskriget och Ökenkriget.

Terror och folkmord; antisemitism, "den röda terrorn", judar, förintelsen, folkmord, förintelseläger (Auschwitz-Birkenau), getton, Gulag, kristallnatten, pogromer, romer, Nünberglagarna

 

KÄLLKRITIK:

Förstahandskälla, andrahandskälla, referenser, objektiva, neutrala, Källkritiska frågor; 

  • Vem är upphovsman? ...
  • Vilket syfte har innehållet? ...
  • För vem är materialet skrivet? ...
  • Hur aktuell är informationen? ...
  • Hur trovärdigt är innehållet?

 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

- Kunna skriva en recension

- Kunna hålla en presentation och leda en diskussion

- Delta i bokdiskussionerna

- Delta i samtal och diskussioner i mindre och större grupp.

- Kunna gestalta några livsöden från denna tid och förstå hur tiden man lever i påverkar människors sätt att tänka och leva.

- Känna till några viktiga personer från denna tid ex. Anne Frank, Raoul Wallenberg, Adolf Hitler och Stalin

- Lämna in arbetsuppgifter och övningar

- Genomföra och nå kunskapskraven i ett förhör på första världskriget

- Genomföra och nå kunskapskraven i arbetsuppgifter och diskussioner av olika slag

- Kunna göra en källkritisk analys 

 

 

Bedömning baseras på: 

- praktiskt arbete och inlämningsuppgifter v. 36-46 (Ryssland blir Sovjet, Lenin, Nazipartiet tar makten m.m.)

- Liten forskningsuppgift om en viktig händelse under andra världskriget med tvärgruppsredovisning v. 39

- samtal och diskussioner v. 36-46

- skriva bokrecension och förbereda bokpresentation v. 43-45, inlämning av bokrecension måndag 15/11 (8B) 22/11 (8A).

- genomföra bokpresentation, vara samtalsledare och delta i diskussioner, ett tillfälle under v. 45.

- Källkritisk övning (Nanking, Är ni arier...)

- Förhör på första världskriget 7/9 (avklarat ev omprovstid 14/9)

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback