Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

9B Matematik Kap 1:Taluppfattning och tals användning

Eriksbergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 september 2018

Välkommen till kap 1: Taluppfattning och tals användning

Syfte

I det här kapitlet får du lära dig:

 • hur vårt talsystem är indelat i grupper
 • utföra beräkningar med negativa tal
 • uttrycka små och stora tal i potensform och grundpotensform
 • utföra beräkningar med tal i potensform
 • samband mellan prefix och tiopotenser
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Kopplingar till läroplan:

Centralt innehåll:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd utifrån fem förmågor:

 • begrepp
 • metoder
 • problemlösning
 • resonemang
 • kommunikation

 

Begrepp:

NATURLIGA TAL

HELA TAL

NEGATIVA TAL

RATIONELLA TAL

IRRATIONELLA TAL

REELLA TAL

DECIMALTAL

MOTSATTA TAL

POTENS

BAS

EXPONENT

TIOPOTENS

GRUNDPOTENSFORM

PREFIX


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik åk 7-9
Uppgifter
9B Matematik Inför prov kap 1