Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Kemi

·

Årskurs:

5

Grundämnen 2; ämnens egenskaper brännbarhet och ledningsförmåga blandningar och lösningar surt eller basiskt

Wallbergsskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 september 2018

Grundämnen 2 *ämnens egenskaper *brännbarhet och ledningsförmåga *blandningar och lösningar *surt eller basiskt

Mål

Eleven ska kunna

 • ämnens minsta uppbyggnad
 • skillnaden mellan atom och molekyl
 • skillnaden mellan grundämne och kemisk förening
 • vad olika material består av
 • skillnaden mellan surt och basiskt
 • skillnaden mellan lösning och blandning
 • brännbarhet och ledningsförmåga
 • hur man tar reda på ph-värde
 • genomföra enkla undersökningar och skriva labbrapporter.

Arbetssätt

Vi kommer att titta på film, ha gemensamma genomgångar, diskutera både i små grupper och tillsammans, läsa i läroboken och göra experiment.

 

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • delta i samtal på lektionerna
 • vara aktiv på laborationerna och reflektera över vad som händer
 • skriva laborationsrapporter
 • göra ett litet läxförhör om kemi

Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback