Skolbanken Logo
Skolbanken

Kommunikationsträning med bokstäver teckenstöd och bildstöd

Grindskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 8 mars 2020

Vi kommer att arbeta med bokstavsinlärning på flera olika sätt och med hjälp av våra sinnen. Vi kommer att träna att läsa och skriva enkla ord, samt att kommunicera i tal/tecken/bilder. Vi kommer att arbeta med kommunikation i små grupper där du får begära olika bilder /föremål .

Syftet för arbetsområdet kommunikation

Utveckla dina läs- och skrivkunskaper och därigenom utveckla ditt språk och din identitet.

Utveckla dina kommunikation genom val, turtagning, imitation

Målet är att du ska:

 • kunna benämna bokstäverna i alfabetet.
 • kunna ljuda bokstäverna. 
 • kunna benämna några ord med ljud eller tecken/gest
 • kunna forma alla bokstäver i första hand med stora bokstäver, men även små bokstäver.
 • kunna skriva enklare ord utan förebild.
 • kunna läsa och förstå enkla meningar.
 • aktivt ska delta i kommunikationsövningar 
 • aktivt använda dina kommunikations hjälpmedel
 • lyssna på sagor dels i bokform men även på Ipad eller på aktivboarden
 • Kunna räcka över bild på önskad bild alternativt föremål
 • Använda meningsremsa

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att arbeta med:

 • bokstavsträning
 • bokstavsljud
 • olika begrepp såsom färg , storlek
 •  olika miljöer
 • olika skrivövningar
 • lästräning
 • läsförståelse
 • kommunikationsövningar
 • alternativ kommunikation 
 • högläsning

Hur?

Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp med att:

 • träna på att ljuda
 • läsa ordbilder och meningar med hjälp av ipad eller handalfabetet
 • läsa meningar med bildstöd och koppla till rätt bild
 • skriva på Ipad/datorn och med penna.
 • olika dataprogram/appar och arbetsböcker.
 • titta på film om bokstäver
 • titta och lyssna på sagor
 • alternativ kommunikation
 • individuellt träna att identifiera lika bokstav
 • individuellt diskriminera efterfrågad bokstav
 • uttala och/ eller teckna bokstaven med handalfabetet 
 • använda dina kommunikationshjälpmedel för att svara på frågor, begära önskade saker eller material

Bedömning

Vi kommer fortlöpande att bedöma din utveckling hur:

 • du kopplar rätt bokstavsljud och namn till rätt bokstav.
 • du läser genom att läsa enkla meningar och ord.
 • du kan forma alla stora och små bokstäver.
 • du kommunicerar med kamrater och vuxna (lyssna, fråga och svara).
 • du kommunicerar med alternativ kommunikation
 • du visar igenkännande för några  för dig kända ordbilder såsom ditt namn osv.
 • du kan svara på frågor dels genom ord, dels genom tecken/gester eller med dina kommunikationshjälpmedel

 


Läroplanskopplingar

samspela med andra,

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

.

Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.

Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.

Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

.

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.

Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.

Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.

Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.

Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.

Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.

Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.

Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.

Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.

Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.

Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Kommunikation -bokstäver/lästräning 19/20
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback