Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

9

Schackspel

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 23 oktober 2023

Vi tillverkar ett schackspel och pjäser.

1. Såga ut spelplanen i playwood

2. Såga ut 64 st schackrutor

3. Limma ihop rutorna på playwooden

4. Hyvla kanterna på playwooden jäms med schackrutorna

5. Putsa rutorna jämna

6. Tillverka ramen runt brädet

7. Tillverka egna schackpjäser i valfritt material, form och färg.

8. Ytbehandling av bräde och ev. pjäser

9. Motivera dina val av tillvägagångssätt (miljö, kvalitet)

10. Ge omdöme om din arbetsinsats

11. Tolka varandras olika arbeten vad de uttrycker.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Matriser i planeringen
Slöjd åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback