Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Världsklass åk 6

Parkskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 25 september 2018

Inom arbetsområdet ”Världsklass” kommer du att arbeta med att utveckla din läsförståelse och din skrivförmåga. Du kommer att träna på att läsa självständigt och i grupp samt på att analysera och samtala om det du har läst. Du kommer även att träna på att skriva sammanfattningar.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

 • Läsa boken "Världsklass" högt i liten grupp eller ibland enskilt.
 • Träna läsförståelse genom att analysera det vi har läst när vi svarar på frågor om texten.
 • Träna läsförståelse genom att samtala om och diskutera det vi har läst.
 • Skriva sammanfattningar om vad vi har läst.
 • Ge kamratrespons på klasskompisars texter.
 • Samtala om vad som kan tänkas hända härnäst, förutspå fortsättningen.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Läsa med flyt.
 • Analysera och tolka innehållet i det du har läst genom att skriva svar på frågorna samt muntligt kunna redogöra för dina svar.
 • Visa att du har förstått genom att kunna göra sammanfattningar av vad du har läst.
 • Beskriva din upplevelse av läsningen.
 • Ge kamratrespons på en klasskompis text.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen
Världsklass åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback