Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik åk 1 del 2

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 november 2020

Talkamraterna inom talområdet 1-10. Från plockmaterial, till konkret material för att nå målet att räkna med matematiska symboler som siffror och tecken. Förståelse för tecknet = "är lika med" samt >,< "större och mindre än"

Målet med undervisningen är att du ska få träna din förmåga att...

BEGREPP: förstå och hantera enkla matematiska likheter och använda likhetstecknet på ett fungerande sätt.

KOMMUNIKATION: utifrån en bild skriva ett matematiskt uttryck, tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära. 

RESONEMANG: föra och följa matematiska resonemang.

 

 • dela upp tal inom talområdet 1-10
 • addition och subtraktion inom talområdet 1-10
 • hemliga tal inom talområdet 1-10
 • talraden

Så här ska vi arbeta...

 • gemensamma genomgångar
 • kooperativt lärande t.ex EPA (Ensam, Par, Alla)
 • övningar med konkret material, talhus
 • talraden
 • skriftliga och muntliga övningar
 • problemlösning
 • digitala hjälpmedel såsom Ipad

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • kan dela upp tal inom talområdet 1-10.
 • kan skriva enkla konkreta additions- och subtraktionsuppgifter med symboler
 • lösa uppgifter med hemliga tal inom talområdet 1-10
 • använder tecknen =, <, >
 

Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Matematik del 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback