Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska åk 6 18/19

Skolbyns skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 23 september 2018

Utveckla förmågan att förstå talad engelska, läsa och förstå olika texter och bli bättre på att tala och skriva engelska.

Det här ska vi arbeta med:

Lyssna och läsa:

- olika texter (t.ex. instruktioner och beskrivningar, samtal, dialoger och intervjuer)

- sånger, sagor och dikter

- ord och fraser

- filmer

- uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning

 

Tala, skriva och samtala:

- kommunicera om vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser, aktiviteter

- presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar

- uttal, intonation och stavning

- artighetsfraser, uttryck

- grammatiska strukturer 

 

Så här ska vi göra:

- Lyssna och läsa olika texter t.ex. ur lärobok (textbook) och olika medier.

- Talövningar av ord, fraser och dialoger (t.ex. hälsningsfraser, artighetsfraser och andra uttryck, dialoger, intervjuer...)

- Kommunikationsövningar

- Skrivövningar (träna enkel grammatik, stavning, ordförråd)  i  t.ex. workbook.

- Sånger, sagor och dikter

- Filmer

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback